The Bridge Curse: Ritual

สถาปนิกคนหนึ่งขัดขวางโรงเรียนในระหว่างการก่อสร้างและเปลี่ยนให้กลายเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ หลายปีต่อมา เกมเสริมที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมอันมืดมิดเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งปล่อยฝูงวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาในโลกอ่านต่อ