The Equalizer 2

โรเบิร์ต แม็กคอลรับใช้ความยุติธรรมอย่างแน่วแน่ต่อผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกกดขี่ แต่เขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในเมื่อคนนั้นคือคนที่เขารักอ่านต่อ