The Killer

หลังจากเหตุการณ์เกือบพลาดอย่างเป็นเวรกรรม มือสังหารคนหนึ่งต้องต่อสู้กับนายจ้างและตัวเขาเองในการตามล่าในระดับนานาชาติที่เขายืนยันว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอ่านต่อ