The Mother

ในขณะที่หลบหนีจากผู้จู่โจมที่เป็นอันตราย นักฆ่าคนหนึ่งออกมาจากที่ซ่อนเพื่อปกป้องลูกสาวของเธอที่เธอทิ้งไว้ก่อนหน้านี้ในชีวิตอ่านต่อ