The Out-Laws

ผู้จัดการธนาคารผู้ซื่อตรงกำลังจะแต่งงานกับคนรักในชีวิตของเขา เมื่อธนาคารของเขาถูกจับโดยกลุ่มโจรผีที่น่าอับอายในช่วงสัปดาห์แต่งงาน เขาเชื่อว่าว่าที่เขยในอนาคตที่เพิ่งเข้ามาในเมืองคือพวกนอกกฎหมายที่น่าอับอายอ่านต่อ