The Taming of the Shrewd

เมื่อนักวิทยาศาสตร์ที่อกหักต้องย้ายกลับบ้านเพื่อเริ่มต้นใหม่ พี่ชายเจ้าเล่ห์ของเธอจ้างคนแปลกหน้ารูปหล่อมาเกลี้ยกล่อมให้เธอขายที่ดินอ่านต่อ