The Tank

หลังจากได้รับมรดกที่ดินชายฝั่งที่ถูกทิ้งร้างอย่างลึกลับ เบ็นและครอบครัวของเขาบังเอิญปล่อยสิ่งมีชีวิตโบราณที่อยู่เฉยๆ มาเป็นเวลานาน ซึ่งสร้างความหวาดกลัวให้กับทั้งภูมิภาค รวมถึงสิ่งกีดขวางของเขาเองด้วย…อ่านต่อ