Totally Killer

เมื่อ “Sweet Sixteen Killer” ผู้โด่งดังกลับมาอีกครั้งใน 35 ปีหลังจากการฆาตกรรมครั้งแรกอย่างสนุกสนานเพื่อเรียกร้องเหยื่อรายอื่น เจมี่วัย 17 ปีเดินทางย้อนเวลากลับไปโดยบังเอิญในปี 1987 โดยตั้งใจที่จะหยุดฆาตกรก่อนที่เขาจะเริ่มต้นได้อ่านต่อ