Troll โทรลล์

ลึกเข้าไปในภูเขา Dovre มีบางสิ่งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นหลังจากถูกจองจำนับพันปี สิ่งมีชีวิตนั้นทำลายทุกสิ่งที่ขวางหน้าและเข้าใกล้ออสโลอย่างรวดเร็วอ่านต่อ