Village หมู่บ้าน

Yu Katayama เป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Kamonmura ที่ห่างไกลแต่สวยงาม เขาอาศัยอยู่ที่นั่นตั้งแต่ยังเด็กและไม่สามารถออกไปได้เนื่องจากเหตุการณ์ในอดีตของเขาอ่านต่อ