Wendell & Wild

สองพี่น้องปีศาจจอมวางแผน เวนเดลล์และไวลด์ ขอความช่วยเหลือจากแคท เอลเลียต วัย 13 ปี เพื่อเรียกพวกเขามายังดินแดนแห่งชีวิตอ่านต่อ