KOUKYUU NO KARASU

ลึกเข้าไปในพระราชวังชั้นในมีมเหสีพิเศษผู้หนึ่งซึ่งไม่ได้รับใช้จักรพรรดิแม้จะมีตำแหน่งก็ตาม ซึ่งรู้จักกันในนาม Raven Consort ผู้คนที่พบเห็นเธอบอกว่าเธอดูเหมือนหญิงชราอ่านต่อ