When marnie was there

เนื่องจากแอนนาอายุ 12 ปีเป็นโรคหอบหืด เธอจึงถูกส่งไปอยู่กับญาติของผู้ปกครองในชนบทของญี่ปุ่น เธอชอบอยู่คนเดียว วาดรูป เธอเป็นเพื่อนกับมาร์นี่ ใครคือ Marnie ผมบลอนด์ผู้ลึกลับอ่านต่อ