My Happy Marriage

หญิงสาวผู้ไม่มีความสุขจากครอบครัวที่ทารุณกรรมได้แต่งงานกับผู้บัญชาการกองทัพผู้น่ากลัวและเยือกเย็น แต่ทั้งสองได้รู้จักกันมากขึ้น ความรัก อาจมีโอกาสอ่านต่อ