Cemetery of Splendour

ทหารกลุ่มหนึ่งในเมืองเล็ก ๆ ริมแม่น้ำโขงทางภาคเหนือของประเทศไทยเกิดอาการป่วยประหลาดขณะนอนหลับอ่านต่อ