First They Killed My Father

Loung Ung นักเขียนและนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนชาวกัมพูชาเล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวที่เธอต้องเผชิญเมื่อยังเป็นเด็กภายใต้การปกครองของเขมรแดงที่อาฆาตมาดร้ายอ่านต่อ