Violet Evergarden the Movie

หลังสงคราม เด็กสาวผู้ถูกใช้เป็น ‘เครื่องมือ’ ในสงครามได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต ด้วยรอยแผลเป็นจากรอยไหม้ เธอย้อนกลับไปในอดีตเพื่อสัมผัสความรู้สึกที่แท้จริงของผู้พันว่า “ฉันรักคุณ”อ่านต่อ