Here We Meet Again

Xiang Yuan เป็นตัวแทนของ DongHe Group ของปู่ของเธอเพื่อช่วยบริษัทสาขาของ XiAn จากการล้มละลาย เธอจึงเริ่มต้นการเดินทางของเธอในโลกธุรกิจอ่านต่อ