The Miracle of Teddy Bear

เถาหูเป็นตุ๊กตาหมีสีขาวตัวยักษ์และเป็นเป้าหมายของการปลอบโยนของแนทมานานนับสิบปี อย่างไรก็ตาม เขาไม่ใช่ตุ๊กตาหมีธรรมดา เขามีความสามารถในการสื่อสารกับสิ่งของและสิ่งของอื่นๆ ในบ้านได้ อยู่มาวันหนึ่ง ณัฐไม่รู้ ตุ๊กตาหมีกลายเป็นชายหนุ่มอย่างน่าอัศจรรย์ อ่านต่อ