Beauty of Resilience

สัญญาณที่หายไปนานของนกฟีนิกซ์ปรากฏขึ้นท่ามกลางกลุ่มวัยรุ่นในพิธีที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 ปีสำหรับมนุษย์ ซึ่งต่อมาพวกเขาจะถูกส่งไปเรียนรู้ศิลปะอมตะ อาณาจักรแห่งสวรรค์ส่ง Sun God ปลอมตัวเป็นอาจารย์เพื่อตรวจสอบเรื่องนี้อ่านต่อ