Immortal Species

นาวา นักเรียนวิชาพฤกษศาสตร์ผู้เก่งกาจค้นหาต้นกำเนิดของพืชที่เรียกว่า ¨ชาลาวัน¨ และเพื่อทำเช่นนั้น เขาจึงจัดทีมเพื่อนๆ เพื่อเดินทางผ่านป่า ที่นั่นพวกเขาพบกับจระเข้กินคนตัวใหญ่ตัวหนึ่งอ่านต่อ