MY HOME HERO

เท็ตสึโอะ พนักงานกินเงินเดือนธรรมดาพบว่า เรกะ ลูกสาวของเขาถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกาย เท็ตสึโอะเปิดโปงแผนการรีดไถเงินจากปู่ย่าตายายผู้มั่งคั่งของเรกะอ่านต่อ