When I Fly Towards You

ในวันแรกของการเรียนมัธยมปลาย ซูไจ่ไจ๋ได้พบกับจางลู่รัง นักเรียนที่เย็นชาและเป็นคนเก่ง ตั้งแต่นั้นมา ซูไจ่ไจ๋ก็กลายเป็นผู้ติดตามของจางลู่หรังอ่านต่อ