NiNoKuni

ยูและฮารุ เพื่อนสมัยมัธยมปลายเดินทางระหว่างโลกแห่งความจริงและจักรวาลแฟนตาซีคู่ขนานเพื่อช่วยโคโตนะ เพื่อนของพวกเขาที่ชีวิตตกอยู่ในอันตรายอ่านต่อ