แม่ครัวแห่งบ้านไมโกะ

เพื่อนที่แยกกันไม่ออกสองคนย้ายไปเกียวโตเพื่อไล่ตามความฝันที่จะเป็นไมโกะ แต่ตัดสินใจไล่ตามความปรารถนาที่แตกต่างกันในขณะที่อาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกันอ่านต่อ