Mama Gogo

ดูโอสุดฮอตจากยุค 2000 แอนนี่และทีน่าต้องแยกจากกันและมีปัญหาทางการเงิน เมื่อลุงของแอนนี่เสียชีวิตและทิ้งบาร์อะโกโก้ไว้ อ่านต่อ