A Ghost Story

ในการสำรวจมรดก ความรัก ความสูญเสีย และความยิ่งใหญ่ของการดำรงอยู่นี้ ผีผ้าขาวที่เพิ่งเสียชีวิตได้กลับมาที่บ้านแถบชานเมืองเพื่อพยายามสานสัมพันธ์กับภรรยาผู้ล่วงลับของเขาอีกครั้งอ่านต่อ