A Haunting in Venice

ในเมืองเวนิสหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัวโรต์ซึ่งปัจจุบันเกษียณแล้วและใช้ชีวิตอยู่ในดินแดนลี้ภัยของเขาเอง ได้เข้าร่วมพิธีเสกสมรสอย่างไม่เต็มใจ แต่เมื่อแขกคนหนึ่งถูกฆาตกรรม มันก็ขึ้นอยู่กับอดีตนักสืบที่จะเปิดเผยตัวฆาตกรอีกครั้งอ่านต่อ