AKA

เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษผู้แข็งกร้าวพบว่าศีลธรรมของเขาถูกทดสอบเมื่อเขาแทรกซึมเข้าไปในองค์กรอาชญากรรมและผูกพันกับลูกชายคนเล็กของเจ้านายโดยไม่คาดคิดอ่านต่อ