Arrietty

ครอบครัวนาฬิกาเป็นคนสูงสี่นิ้วที่อาศัยอยู่โดยไม่ระบุตัวตนในที่อยู่อาศัยของครอบครัวอื่น ยืมสิ่งของง่ายๆ เพื่อสร้างบ้านของพวกเขา ชีวิตของนาฬิกาเปลี่ยนไปเมื่อค้นพบ Arrietty ลูกสาววัยรุ่นของพวกเขาอ่านต่อ