Barracuda Queens

บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มหญิงสาวที่ทำการลักทรัพย์เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความคาดหวังที่มีต่อผู้หญิงอ่านต่อ