Blue is the Warmest Color

ชีวิตของ Adèle เปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับ Emma หญิงสาวผมสีฟ้า ผู้ซึ่งจะช่วยให้เธอค้นพบความปรารถนาและแสดงตัวตนในฐานะผู้หญิงและผู้ใหญ่อ่านต่อ