Copycat Killer

ฆาตกรต่อเนื่องใช้ประโยชน์จากความสนใจของสื่อจากการฆาตกรรมของเขา จัดการกับเหยื่อ ตำรวจ และสื่อของพวกเขา เปลี่ยนการฆาตกรรมให้กลายเป็นสื่อกลางที่น่าตื่นตาตื่นใจอ่านต่อ