Dead Friend Forever

เพื่อนในโรงเรียนแปดคนไปเที่ยวบ้านพักตากอากาศบนภูเขา น่าจะเป็นการส่งครั้งสุดท้ายให้เพื่อนที่กำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศอ่านต่อ