FREELANCE THE MOVIE

คนยุคใหม่เลือกประกอบอาชีพอิสระ หรือที่เราเรียกว่า ฟรีแลนซ์ กันเยอะมากขึ้น ๆ ในปัจจุบัน ถือเป็นทางเลือกทางอาชีพที่ค่อนข้างได้เปรียบด้านความสะดวกสบายอ่านต่อ