Hacksaw Ridge

แพทย์กองทัพอเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เดสมอนด์ ที. ดอสส์ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ระหว่างสมรภูมิที่โอกินาวา ปฏิเสธที่จะเข่นฆ่าผู้คน และกลายเป็นชายคนแรกในประวัติศาสตร์อเมริกาที่ได้รับเหรียญเกียรติยศโดยไม่ต้องยิงปืนอ่านต่อ