Hurts Like Hell

ตั้งแต่การพนันผิดกฎหมายไปจนถึงการจับคู่ ค้นพบโลกใต้พิภพเบื้องหลังกีฬามวยไทยที่เคยเป็นที่นับถือในละครเรื่องนี้ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเหตุการณ์จริงอ่านต่อ