Love You Seven Times

เซียงหยุน นางฟ้าตัวน้อยสองคนและชูคงผู้เป็นอมตะในศาลาการแต่งงานนั้นเกี่ยวพันกันด้วยด้ายสีแดงโบราณ กลายเป็นคู่รักอมตะที่ผูกพันกัน และสร้างซีรีส์เรื่องราวความรักเจ็ดชีวิตที่โรแมนติก สนุกสนานอ่านต่อ