Marry Me My Queen

เล่าเรื่องราว กู้ชิงจือ ท่านอ๋องหญิง แห่งเมืองจวิ้นอัน ในความเป็นผู้ดูแลเมืองเธอเป็นเพียงแค่หุ่นเชิดของเหล่าขุนนางเท่านั้นด้วยความฉลาดเธอทำตัวเสแสร้งอ่อนแอไรพิษภัยเพื่อให้พวกเขาตายใจ วางแผนควบคุมถ่วงดุลอำนาจในราชสำนักอ่านต่อ