Nausicaä

เจ้าหญิง Nausicaä นักรบและผู้รักความสงบพยายามดิ้นรนอย่างยิ่งยวดเพื่อป้องกันไม่ให้สองประเทศที่ทำสงครามกันทำลายตนเองและโลกที่กำลังจะตายอ่านต่อ