New Gods: Nezha Reborn

หลี่ หยุนเซียง คนส่งของหนุ่มธรรมดา แม้จะมาจากย่านสลัม แต่ก็ใช้ชีวิตอย่างสมถะ แต่เมื่อลูกชายผู้มั่งคั่งผู้เย่อหยิ่งของบอสทุบตีเขา ความโกรธที่ฝังลึกของเขาก็กลายเป็นการระเบิดของไฟแห่งความจริงอ่านต่อ