ON THE LINE

Seo-joon สูญเสียทุกอย่างเพื่อพากย์เสียงฟิชชิ่งและแทรกซึมเข้าไปในองค์กรในประเทศจีนเพื่อพบกับ Kwak Pro ผู้ออกแบบเบื้องหลังระบบฟิชชิ่งนี้อ่านต่อ