Ron's Gone Wrong

เรื่องราวของบาร์นี่ย์ เด็กมัธยมต้นที่งุ่มง่ามและรอน อุปกรณ์เดิน พูด และเชื่อมต่อแบบดิจิทัลชิ้นใหม่ของเขา การทำงานผิดพลาดของรอนที่เกิดขึ้นท่ามกลางยุคโซเชียลมีเดียทำให้พวกเขาออกเดินทางเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับมิตรภาพที่แท้จริง
อ่านต่อ