Suzume no Tojimari

เรื่องราวบนถนนแอ็กชันผจญภัยสมัยใหม่ที่หญิงสาวอายุ 17 ปีชื่อ Suzume ช่วยชายหนุ่มลึกลับปิดประตูจากอีกฝั่งหนึ่งซึ่งกำลังปล่อยหายนะไปทั่วญี่ปุ่นอ่านต่อ