Sweet and Sour

ต้องเผชิญกับโอกาสและความท้าทายในโลกแห่งความเป็นจริง สามีภรรยาคู่หนึ่งต้องอดทนกับจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของการพยายามทำให้ความสัมพันธ์ทางไกลอยู่รอดอ่านต่อ