The Crown Season 4

ขณะที่นโยบายของแทตเชอร์ทำให้คนว่างงานเพิ่มสูงขึ้น ชายผู้สิ้นหวังคนหนึ่งจึงบุกเข้าไปในวัง ซึ่งเขาพบห้องนอนของเอลิซาเบธและปลุกเธอเพื่อพูดคุยอ่านต่อ