The Forest of Love

ผู้สร้างภาพยนตร์นักเรียนกลุ่มเล็กๆ และเด็กสาวขี้อายที่มีพ่อแม่เข้มงวดถูกชายที่อายุมากกว่าจัดการ ล่อลวง และทารุณกรรมในเวลาเดียวกัน พวกเขาทำตามคำสั่งของเขาแม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมก็ตามอ่านต่อ