The Piggy

วัยรุ่นที่มีน้ำหนักเกินถูกกลุ่มสาวเท่ข้างสระน้ำรังแกขณะไปเที่ยวพักผ่อนในหมู่บ้านของเธอ ระยะทางไกลกลับบ้านจะเปลี่ยนชีวิตที่เหลือของเธออ่านต่อ