The Pursuit of Happyness

พนักงานขายที่ลำบากต้องดูแลลูกชายของเขาในขณะที่เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นอาชีพการงานที่เปลี่ยนแปลงชีวิตอ่านต่อ