The Uncanny Counter 2

พนักงานร้านบะหมี่ในเวลากลางวันและนักล่าปีศาจในเวลากลางคืน เคาน์เตอร์ใช้ความสามารถพิเศษในการไล่ล่าวิญญาณอันชั่วร้ายที่คอยล่ามนุษย์อ่านต่อ